EDUCEM

Logo del centro

EDUCEM Formación Profesional

EDUCEM é un centro de ensino onde impartimos todas as etapas educativas da formación regrada, comezando por Educación Infantil, Primaria, ESO, Bacharelato ata acadar os Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior, autorizados polo Departamento de Educación da Generalitat de Catalunya. EDUCEM é unha escola de adultos autorizada para cubrir todas as necesidades formativas actuais: probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior, programas de formación inicial (PFI), graduado en educación secundaria obrigatoria (GESO), curso de acceso a grao medio ( CAM) ia Grao Superior (CAS). O noso centro ten unha longa experiencia educativa e pedagóxica, de máis de 75 anos, cun estilo propio para promover o desenvolvemento integral de cada alumno. Guiamos ao alumno segundo as súas habilidades e actitudes, estimulando a creatividade e a participación activa no seu propio progreso educativo e de aprendizaxe para facilitar o seu desenvolvemento eficaz e responsable.
Centro Oficial de Enseñanza en Granollers
Escoge el ciclo que mejor se adapte a ti
Área profesional
Filtros:
Continuidad universitaria
Doble titulación

Non hai resultados para os filtros aplicados. Por iso vos amosamos todos os cursos.