Bemen 3

Logo del centro

BEMEN-3 Formación Profesional

Dende 1966, o centro Bemen 3 imparte formación profesional e ofrece formación cualificada que permite a integración no mundo laboral, mellorando continuamente o clima de diálogo, respecto e naturalidade nas relacións interpersoais.. Bemen 3 sempre foi un centro pioneiro no desenvolvemento de novos cursos de Formación Profesional adaptados á sociedade de cada momento. Actualmente o centro está autorizado para impartir formación presencial, mixta e a distancia a través de Linkia FP con ciclos formativos de grao medio e superior nas áreas de Informática e Comunicacións e Servizos Socioculturais e a Comunidade.
Centro Oficial de FP en Barcelona
Escoge el ciclo que mejor se adapte a ti
Área profesional
Filtros:
Continuidad universitaria
Doble titulación

Non hai resultados para os filtros aplicados. Por iso vos amosamos todos os cursos.