homologat
Fins a un 15% de descompte!

FP cicle superior Desenvolupament d’Aplicacions Web a distància

PRIMER ANY DES DE
1857€
¡Per veure un preu definitiu amb descomptes aplicats simula la matrícula!
Títol oficial
Títol Oficial de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web.
Nombre d'hores
2000 horas.
modalitat
Online amb classes en directe i en diferit.
Inicio
setembre 2022
Doble titulació
Continuïtat universitària
Descripció
Itineraris i més informació

Assignatures del Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web a distància

grado superior desarrollo de aplicaciones web

El cicle formatiu de Grau Superior de   Desenvolupament d’Aplicacions Web  és una titulació autoritzada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, vàlida en tot el territori nacional.

Si vols aprendre tecnologies modernes de desenvolupament web, realitza el cicle superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web i capacitat per desenvolupar, implementar, mantenir i aplicacions web utilitzant diverses tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

La inserció laboral del graduat o graduada Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web ha augmentat un 24% respecte a l’2016, segons el Servei Estatal d’Ocupació (SEPE)

A continuació, us mostrem el programa del cicle formatiu que s’estructura en assignatures o mòduls professionals. Cada mòdul es subdivideix en unitats formatives que s’avaluen de forma independent.

Asignaturas
M01:
SISTEMAS INFORMÁTICOS
132 HORAS
UF1:
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO
49 HORAS
UF2:
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE RECURSOS EN UNA RED
69 HORAS
UF3:
IMPLANTACIÓN DE PROGRAMARIO ESPECÍFICO
14 HORAS
M02:
BASES DE DATOS
165 HORAS
UF1:
INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS
25 HORAS
UF2:
LENGUAJES SQL: DML Y DDL
58 HORAS
UF3:
LENGUAJES SQL: DCL Y EXTENSIÓN PROCEDIMENTAL
66 HORAS
UF4:
BASES DE DATOS OBJETOS-RELACIONALES
16 HORAS
M03:
PROGRAMACIÓN
231 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA
74 HORAS
UF2:
DISEÑO MODULAR
49 HORAS
UF3:
FUNDAMENTOS DE GESTIÓN DE FICHEROS
29 HORAS
UF4:
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
37 HORAS
UF5:
POO. LIBRERÍAS DE CLASES FUNDAMENTALES
24 HORAS
UF6:
POO. INTRODUCCIÓN A LA PERSISTENCIA
18 HORAS
M04:
LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
99 HORAS
UF1:
PROGRAMACIÓN CON XML
45 HORAS
UF2:
ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE XML
27 HORAS
UF3:
SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL
27 HORAS
M05:
ENTORNOS DE DESARROLLO
66 HORAS
UF1:
DESARROLLO DE SOFTWARE
20 HORAS
UF2:
OPTIMIZACIÓN DE SOFTWARE
20 HORAS
UF3:
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS
26 HORAS
M06:
DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE
165 HORAS
UF1:
SINTAXIS DEL LENGUAJE. OBJETOS PREDEFINIDOS DEL LENGUAJE
38 HORAS
UF2:
ESTRUCTURAS DEFINIDAS POR EL PROGRAMADOR. OBJETOS
38 HORAS
UF3:
ACONTECIMIENTOS. MANEJO DE FORMULARIOS. MODELOS DE OBJETOS DEL DOCUMENTO
50 HORAS
UF4:
COMUNICACIÓN ASÍNCRONA CLIENTE-SERVIDOR
39 HORAS
M07:
DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR
165 HORAS
UF1:
DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR
38 HORAS
UF2:
GENERACIÓN DINÁMICA DE PÁGINAS WEB
38 HORAS
UF3:
TÉCNICAS DE ACCESO A DATOS
50 HORAS
UF4:
SERVICIOS WEB. PÁGINAS DINÁMICAS INTERACTIVAS. WEBS HÍBRIDOS
39 HORAS
M08:
DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB
66 HORAS
UF1:
SERVIDORES WEB Y DE TRANSFERENCIA DE FICHEROS
30 HORAS
UF2:
SERVIDORES DE APLICACIONES WEB
12 HORAS
UF3:
DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB
12 HORAS
UF4:
CONTROL DE VERSIONES Y DOCUMENTACIÓN
12 HORAS
M09:
DISEÑO DE INTERFACES WEB
99 HORAS
UF1:
DISEÑO DE LA INTERFACE. ESTILOS
39 HORAS
UF2:
ELEMENTOS MULTIMEDIA: CREACIÓN E INTEGRACIÓN
30 HORAS
UF3:
ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD
30 HORAS
M10:
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)
66 HORAS
UF1:
INCORPORACIÓN AL TRABAJO
33 HORAS
UF2:
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
33 HORAS
M11:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
UF1:
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
66 HORAS
M12:
PROYECTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
297 HORAS
M12:
PROYECTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
297 HORAS
M13:
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)
383 HORAS

Requisits d'accés de Grau Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat
 • Estar en possessió d’un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o tècnic especialista (Grau Mitjà)
 • Haver superat la Prova d’accés a la universitat per a majors de 25
 • Estar en possessió del títol de COU
 • Estar en possessió d’un títol de FPII
 • Estar en possessió d’un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors

Sortides professionals en FP de Desenvolupament d'Aplicacions Web

Amb el FP en Desenvolupament d’Aplicacions Web obtindràs el títol en Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web amb el qual seràs capaç de desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint el accés a les dades de forma segura i complint amb els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts oficialment.

On estudiar Desenvolupament d'Aplicacions Web a distància

 • Per què Linkia FP?

Linkia FP és una institució de formació professional que té com a missió dotar els alumnes d’una educació integral, potenciant l’aprenentatge col·laboratiu i competencial en un entorn actual i innovador. El nostre projecte se centra en la qualitat de l’aprenentatge i en la calidesa i la proximitat del nostre equip, amb l’objectiu que els nostres estudiants afrontin amb garanties el seu futur professional. 

 • Com serà la teva formació?

técnico superior en desarrollo de aplicaciones webL’avantatge d’estudiar a distància és que podràs compaginar els estudis amb les activitats laborals i/o personals gràcies a les classes que realitzem tant en directe com en diferit. Un cop et matricules, et proporcionarem els materials corresponents al teu Cicle Formatiu perquè puguis seguir la metodologia de les classes i, alhora, les activitats i lliuraments de l’avaluació contínua. 

 • On realitzaràs la teva formació?

A Linkia FP disposem d’un campus virtual on podràs connectar-te des de qualsevol lloc amb accés a internet. Tot i això, els exàmens, la formació en centres de treball (FCT) i, en alguns cicles formatius, els tallers, requeriran la teva presencialitat perquè puguis completar la teva experiència acadèmica amb nosaltres. 

 • Qui estarà amb tu?

fp desarrollo de aplicaciones web

Comptem amb un professorat qualificat que acompanyarà els nostres alumnes en tot el procés educatiu. Podràs comunicar-te amb ells a través dels diferents canals de comunicació com ara fòrums, missatgeria interna i xats de les classes virtuals. A més, a Linkia FP brindem un Servei d’Atenció a l’Alumnat i Assessorament Pedagògic que estarà a disposició dels estudiants sempre que ho necessitin. 

  

 • Quan realitzaràs la teva formació?

Els Cicles Formatius es distribueixen en dos semestres, el primer comença al setembre i el segon al febrer. Podràs fer les teves classes quan sigui més còmode per a tu, sempre que tinguis en compte quin és el calendari de lliuraments. 

 

 • Què aconseguiràs?

logo 9

 • Una titulació oficial 100% reconeguda a tot Espanya i als estats membres de la Unió Europea.  
 • Un desenvolupament de la teva carrera professional. 
 • Més possibilitats d’inserció laboral. 
 • Pràctiques en empresa

A Linkia FP comptem amb més de 1.000 empreses col·laboradores perquè els nostres alumnes puguin realitzar un període de pràctiques professionals i conèixer com es treballa en aquests moments al món laboral actual.

Software utilizados en el Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web a distancia

Los estudiantes que decidan estudiar el Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web harán uso de algunas aplicaciones que, seguro, se encontrarán una vez finalizados sus estudios, en el mercado laboral. El personal docente de Linkia FP revisa, cada año, el temario de cada curso con el fin de ofrecer unos contenidos actuales y totalmente enfocados a la demanda del momento en el mundo profesional.

Estos son algunos ejemplos de los software que se utilizarán en el transcurso de los estudios de este Grado Superior de Informática. Aunque, nos son los únicos, hay multitud de programas más, que también vas a aprender a dominar.

Además de aprender a utilizar programas específicos vinculados al temario de cada asignatura, en Linkia FP, también formamos a nuestros estudiantes en la utilización de herramientas de trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque consideramos que, hoy en día, es fundamental tener conocimientos acerca de aplicaciones que faciliten el trabajo en equipo para así poder disponer de una buena comunicación interna, una planificación de forma conjunta, el acceso a archivos compartidos y muchas más ventajas, así como: mantener un trabajo fluido, ordenado y eficaz.

grado superior administracion de sistemas informaticos en red

Itinerari 2 anys

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en dos anys. Has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions del pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 30 hores setmanals.

Itinerari 3 anys

Linkia FP recomana aquest itinerari als alumnes que vulguin acabar en tres anys. Has de complir els requisits acadèmics i seguir les recomanacions del pla d’estudis. La dedicació estimada per a aquest itinerari és de 20 hores setmanals.

Itinerari personalitzat

Linkia FP et permetem fer el teu propi itinerari, matricula’t dels mòduls que vulguis, únicament hauràs de tenir en compte els requisits acadèmics dels mòduls.

Recomanacions i requisits

Per obtenir la titulació de el cicle formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web cal complir els requisits i recomanacions.

 • Els requisits tècnics per poder estudiar a Linkia FP són:
  • Disposar d’ordinador *
  • Connexió a Internet ADSL o superior
  • Navegador (Mozilla Firefox, Chrome, etc.)
  • Editor de text capaç de generar documents “.pdf” (MS Office, Office365, etc.).
  • Flash Player
  • Altaveus o cascs, càmera de vídeo i micròfon

Llengua anglesa

 • El mòdul M10  contindrà recursos i activitats d’ensenyament i aprenentatge en anglès.

desarrollo de aplicaciones web a distancia

TAMBÉ ET POT INTERESSAR