FP en Tècnic Informàtic Formació Professional Oficial Més informació
Duración 2000 Hores Calendario Setembre 2021 - Abril 2022 Titulaciones Oficiales Ministeri d'Educació

Estudiar Tècnic Informàtic

L’FP informàtica es divideix en tres grans camps professionals: sistemes informàtics i telemàtica, desenvolupament d’aplicacions informàtiques i comunicacions. En Linkia FP t’oferim quatre cicles d’informàtica en línia que a més són complementaris. Si t’has adonat que el teu és el món de la tecnologia, hauries de plantejar l’opció de cursar una formació professional a distància en aquesta matèria que tant t’atrau. A l’cursar-lo en Linkia FP tens la possibilitat de compaginar-ho amb la teva feina o altres obligacions.
MATRÍCULA
Quines són les assignatures de fp d’informàtica que es treballen en els cicles de la formació professional de l’àrea informàtica i comunicacions?
 • Els cicles de fp informàtica inclouen assignatures com ara: Implantació de sistemes operatius, gestió de bases de dades, programació bàsica, entre d’altres, i es tracten de mòduls fp d’informàtica que permeten que els alumnes finalitzin el cicle amb la matèria apresa i preparats per a les sortides laborals a les quals podran optar.
El sector de fp d’Informàtica El campo de la informática es uno de los que mayor crecimiento ha experimentado en estos últimos años y todo parece indicar que la tendencia seguirá en aumento. Los estudios de informática están relacionados con la industria 4.0 que actualmente favorece una inserción casi inmediata y buenas condiciones laborales y salariales. Por esta razón, estudiar informática es una oportunidad y especializarse con un ciclo formativo de grado superior o grado medio es una buena opción. Según los datos recogidos por Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en España y en el mundo, el sector de la informática actualmente es uno de los sectores con mayor empleabilidad.
SALIDA PROFESIONAL
Sortides professionals en l’àrea informàtica
 • Programador Web
 • Programador Multimèdia
 • Desenvolupador d'aplicacions en entorns web
 • Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
 • Desenvolupador d'aplicacions informàtiques mòbils.
 • Implantació de sistemes ERP-CRM i gestió de la informació i integritat de la mateixa.
Les perspectives laborals en el món de la informàtica han millorat considerablement amb el pas dels anys. I és que, si et dones compte, la societat depèn de sistemes informàtics per poder funcionar i viure millor. Per aquest motiu les possibilitats laborals d’aquests perfils professionals siguin molt bones, a l’ésser un sector en constant evolució i creixement. A part d’això, es tracta d’una professió en creixement, amb altes quotes d’ocupació, molt valorada i amb molta demanda. Els tècnics professionals poden treballar en una empresa especialitzada en serveis digitals o IT però també disposen de la possibilitat de treballar en la resta dels sectors que pretenguin, per exemple, llançar una aplicació web o mòbil. Els alumnes que finalitzen el fp d’informàtica d’administració de sistemes, seran capaços de configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis de sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent. Si estudien altres fp d’informàtica com a desenvolupament d’aplicacions web o multiplataforma, les sortides professionals a les que es podran dedicar en un futur són les següents:
ALTRES CURSOS
I si vull continuar estudiant formació de l’àrea informàtica i comunicacions, quines possibilitats tinc?

En l’oferta formativa de Linkia FP, podràs trobar cicles mitjans i superiors complementaris a què has decidit estudiar, i fins i tot podràs obtenir doble titulació en només 3 anys, ja que hi ha mòduls que podràs convalidar. Si decideixes estudiar informàtica en línia en Linkia FP, podràs decantar entre els següents cicles:

 • FP Cicle Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes a distància
 • FP Cicle Superior Informàtica a distància
 • FP Cicle Superior Desenvolupament d’Aplicacions Web a distància
 • FP Cicle Superior Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma a distància.
FAQS
 • Què s'estudia a Informàtica i Comunicacions?

  En Informática y Comunicaciones puedes aprender a implantar sistemas operativos, gestionar bases de datos y cuestiones acerca de la programación básica, entre otras cosas. Es un ámbito profesional en el que se estudian los conocimientos relacionados con el hardware, las redes de datos y el software con el objetivo de tratar toda la información correspondiente de una forma automática. Aquí puedes conocer los diferentes ciclos de Informática y Comunicaciones.

 • Per què estudiar Informàtica i Comunicacions?

  Estudiar informática es una gran oportunidad para especializarte en el sector más demandado de la actualidad. Es uno de los campos que ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años y sobre el cual las diferentes empresas del sector requieren a especialistas cualificados para que se dediquen a cumplir con las tareas necesarias relacionadas con la industria 4.0. Si estás interesado, aquí puedes conocer las diferentes salidas laborales de Informática y Comunicaciones.