Centre oficial d'FP

Educem

Logo del centro

Formació Professional d'EDUCEM

Educem som un centre d'ensenyament on impartim totes les etapes educatives de la formació reglada, començant per l'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat fins arribar als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, autoritzats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Educem som escola d'adults autoritzada per atendre totes les necessitats formatives actuals: Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, Programes de Formació Inicial (PFI), Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO), Curs d'Accés a Grau Mitjà ( CAM) ia Grau Superior (CAS).

El nostre centre té una llarga experiència educativa i pedagògica, de més de 75 anys, amb un estil propi per potenciar el desenvolupament integral de cada alumne/a.
Orientem l'alumne/a segons les seves capacitats i actituds, estimulant la creativitat i la participació activa en el seu propi progrés educatiu i d'aprenentatge per facilitar el seu desenvolupament efectiu i responsable.

EDUCEM
93 879 1875
Pl. Maluquer i Salvador, 19, 08401 Granollers
Cicles formatius a distància en
Escull el cicle que millor s'adapti a tu

Cicles formatius presencials a Educem

Educem ofereix els següents Cicles Formatius de Grau mitjà:

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

CFGM Gestió Administrativa

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Educem ofereix els següents Cicles Formatius de Grau superior:

CFGS Educació Infantil

CFGS Administració i Finances

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma


Resolució d’autorització de cicles a distància del Centre d’Estudis Educem