Centre oficial d'FP

Bemen 3

Logo del centro

Formació Professional de BEMEN-3

Des de 1966, el centre Bemen-3 imparteix Formació Professional i de proporcionar una formació qualificada que permet la integració en el món laboral, potenciant contínuament el clima de diàleg, respecte i naturalitat en les relacions interpersonals.

Bemen-3 sempre ha estat un centre pioner en el desenvolupament de nous ensenyaments de Formació Professional adaptats a la societat de cada moment. Actualment el centre està autoritzat per impartir formació presencial, semipresencial ia distància, a través de Linkia FP amb cicles formatius de grau mitjà i grau superior en les àrees d'Informàtica i Comunicacions i Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

BEMEN3
93 357 12 58
C/ Cartellà, 48 - Sant Ferran, 19-25 - 08031 Barcelona
Cicles formatius a distància en
Escull el cicle que millor s'adapti a tu

Cicles formatius presencials a BEMEN-3


Cicles Formatius de Grau Mitjà:

CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

CFGM Activitats Comercials

Cicles Formatius de Grau superior:

CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

CFGS Animació Sociocultural i Turística

CFGS Educació Infantil

CFGS Integració Social

 

Resolució d’autorització de cicles a distància del Centre d’Estudis Bemen-3